Przekazujemy w Twoje ręce krótkie podsumowanie tego, co jest ważne w osiąganiu dobrych wyników w pracy i tego, co daje satysfakcję.

Jak pracować z zespołem jako lider:

 • Kiedy chcesz poznać zdanie całego zespołu najpierw wysłuchaj opinii członków zespołu, swoją przedstaw na końcu.
 • Kiedy potrzebne są nowe pomysły i chcesz uniknąć autocenzury, stosuj jedną z metod burzy mózgów, np. tradycyjną wspólną lub najpierw praca indywidualna i każdy prezentuje trzy pomysły z całej listy wcześniej zapisanych.
 • Zwracaj uwagę na niewerbalne sygnały i zachowania członków zespołu – uważna obserwacja może Ci podpowiedzieć, jakie niewyrażone potrzeby lub emocje pojawiają w zespole.
 • Bądź elastyczny i ucz tego członków swojego zespołu – sztywne trzymanie się raz powziętego planu lub celu nie zawsze prowadzi do sukcesu. W miarę postępu i rozwoju prac regularnie sprawdzaj z zespołem, że idziecie we właściwym kierunku.
 • Sprawdzaj ze sowim zespołem, czy warunki lub sytuacja wewnętrzna albo zewnętrzna nie powoduje, że coś należy zmienić w sposobie postępowania lub skorygować cel.
 • Zadbaj o to, by każdy z członków zespołu i Ty także mógł wyrażać swój indywidualizm, ponieważ różnorodność myślenia, zachowania i sposobów działania oraz rozwiązywania problemów daje siłę zespołowi i wzmacnia Ciebie jako lidera.
 • Podziel odpowiedzialność w zespole i dbaj, by było jasne dla każdego, kto za co odpowiada. To eliminuje ryzyko niepowodzenia.

 

           Jak pracować w zespole jako jego część:

 • Bądź sobą i nie ulegaj wpływom innych i lidera, ale działaj na rzecz zespołu i wspólnego celu.
 • Kiedy masz pomysł, nie bój się oceny innych – to co Tobie może się wydawać nie do końca trafione, może się okazać bardzo użyteczne dla pracy zespołu lub dla realizacji projektu.
 • Jeśli czujesz dyskomfort związany z pracą w zespole, wyraź swoje emocje, obawy, potrzeby z poszanowaniem zasad dobrej rozmowy i szacunku.
 • Bądź elastyczny, nie upieraj się przy swoim zdaniu, nim się nie upewnisz, że inna opinia, rozwiązanie lub sposób postępowania przyniesie większe profity i lepszy efekt dla pracy całego zespołu. To nic złego ani żadna ujma na honorze. To świadectwo umiejętności pracy zespołowej, czyli bardzo cennej kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej.
 • Rozwijaj swoje umiejętności, kompetencje i wiedzę – to wzmacnia Twoją pozycję jako członka zespołu i jako wartościowego pracownika, a także otwiera nowe możliwości rozwoju kariery.
 • Określ swoją rolę w zespole i sprawdź czy jest ona zgodna z tym, co chcesz i umiesz robić. Jeśli tak nie jest, porozmawiaj o tym i zastanówcie się wspólnie z liderem i zespołem, co możecie zmienić. To zwiększy twoją motywację do wspólnego działania.

     Talenty w zespole:

 • Poznaj talenty członków zespołu – to da siłę zespołowi i umożliwi jak najlepszą realizację celów i projektów.
 • Rozwijaj talenty członków zespołu w miarę możliwości, dzięki temu Twój zespół będzie się stawał coraz lepszy.
 • Regularnie doceniaj talenty członków zespołu – to wzmocni lub umocni ich poczucie wartości i chęć wspólnej pracy.
 • Pokazuj talenty członków zespołu na szerszym forum, dzięki temu członkowie zespołu poczują swoją moc i docenią Cię jako lidera.
 • Niech Ci nie wystarczą już ujawnione talenty członków zespołu i własne, poszukuj okazji i sposobów do odkrycia kolejnych talentów oraz rozwijania tych, które dopiero kiełkują. Rozwój jest naturalną potrzebą każdego człowieka i wzmacnia poczucie wartości.
 • Sprawdź, czy talenty członków zespołu mogą wnieść coś nowego do pracy całej organizacji. Jeśli tak jest, zostań ambasadorem talentów członków zespołu. To wzmocni Ciebie jako lidera.

       Ustalanie celów i planu działania:

 • Jeśli cel jest ustalony odgórnie, zapoznaj z celem cały zespół i upewnij się, że wszyscy go rozumieją tak samo.
 • Jeśli możecie jako zespół ustalić cel samodzielnie, doceń taką możliwość i zróbcie to razem – to daje więcej perspektyw i lepsze doprecyzowanie celu.
 • W ustalaniu celów wykorzystaj jedną ze sprawdzonych metod, np. GROW lub EXACT.
 • Regularnie sprawdzaj, czy początkowo ustalony cel ciągle jest wspólnym i tym samym celem dla całego zespołu.
 • Spraw, by nie tylko zespół miał cel, ale także każdy członek zespołu i by to był cel komplementarny do celu zespołu. Przykładowo celem jednego z członków zespołu może być coś, co jest elementem niezbędnym do realizacji wspólnego celu.
 • Podziel cel na etapy, ponieważ wtedy łatwiej go kontrolować i zrealizować.

       Motywacja w zespole oraz automotywacja:

 • Ustal, jakie są dostępne sposoby motywacji w Twojej organizacji – ta wiedza da Ci możliwość zaplanowania sposobów motywacji dla członków zespołu.
 • Zastanów się, jakie jeszcze inne metody motywacji możesz zastosować, a potem ustal ze swoją organizacją, czy je zaakceptuje dla Twojego zespołu.
 • Zapytaj członków zespołu, co każdego z nich najlepiej motywuje i jeśli to wykracza poza zwyczajowo stosowane metody sprawdź, czy taka motywacja jest realna w przypadku waszego projektu i organizacji.
 • Motywuj swój zespół, ale nie zapominaj o własnej motywacji. Jeśli Ty jako lider nie będziesz miał motywacji do działania i osiągania wspólnie ustalonego celu, członkowie zespołu to zauważą lub poczują i przestaną czuć motywację do działania.
 • Pamiętaj, że motywacja wewnętrzna jak np. wzmacnianie poczucia wartości daje lepsze efekty niż motywacja zewnętrzna jak np. benefity sportowe.

Poznaj 6 zasad błyskawicznej motywacji wg. Michaela Pantalona i stosuj je w pracy i życiu. Krótko o tej metodzie: https://www.youtube.com/watch?v=72j6unORSoo

___________________

Jeśli zainteresował Cię artykuł, chcesz dowiedzieć się więcej, chcesz wyrazić własną opinię lub masz ochotę wzmocnić swoje kompetencje, skontaktuj się z nami biuro@coachingpartnerzy.pl, tel. 501 234 772

autor:

Elżbieta Majewska

Coach tradycyjny i kryzysowy, trener i mentor, wcześniej dyrektor w dużych firmach, chętnie angażujący pracowników i współpracowników. Stale rozwija swoja postawę, kompetencje miękkie, umiejętności i zdobywa nową wiedzę.

mail biuro@coachingpartnerzy.pl

tel. 501 234 772

 

O konkretnych programach wspierających kompetencje angażującego menedżera przeczytasz tutaj:

http://coachingpartnerzy.pl/sklep/szkola-coachingu-menedzerskiego/

http://coachingpartnerzy.pl/sklep/jak-zostac-liderem-dzieki-otwartej-komunikacji/

http://coachingpartnerzy.pl/sklep/zespolowy-lub-grupowy-program-coachingowy

NEWSLETTER

Chcę zapisać się na newsletter, a co za tym idzie wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach Coaching Partnerzy Sp. z o.o. Zgodę będę mógł w każdej chwili wycofać.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności