Badania satysfakcji lub zaangażowania stały się w wielu firmach stałym elementem komunikacji z pracownikami.

To świetny sposób, aby sprawdzić, jak ludziom się pracuje w firmie, co doceniają, a czego im brakuje.

To również doskonałe źródło informacji dla menedżera. Trzeba je tylko dobrze wykorzystać.

 

Najczęstsze błędy, które popełniają firmy z badaniem satysfakcji, są związane właśnie z interpretacją i wykorzystaniem wyników.

Niestety, widzimy często, jak odpowiedzi pracowników są analizowane przez zarząd, później oddawane do HR – bo przecież to właśnie dział HR powinien “coś wymyślić”.

Jednak taki schemat rzadko się sprawdza.

Najlepszym rozwiązaniem jest solidne przedyskutowanie wyników w zespole. I to właśnie w zespole powinny pojawić się pomysły na ulepszenie tego, co powinno być ulepszone. Badania mają sens tylko wtedy, kiedy wyciąga się z nich wnioski i wdraża zaplanowane aktywności tak, aby były docenione przez pracowników.

 

W procesie wyciągania wniosków, planowania działań rozwojowych i wdrażania ich, kluczową rolę pełni menedżer.

Dział HR powinien być partnerem, ale nie głównym odpowiedzialnym za to ten proces.

 

Co zatem może zrobić menedżer?

 

  1. Spotkać się z zespołem, przedstawić wyniki i ZAPROSIĆ DO DYSKUSJI. Tak, to właśnie dyskusja jest najważniejsza. Pomaga zrozumieć obecną sytuację, poszerza perspektywę (zarówno pracowników, jak i lidera), pozwala na złapanie kontekstu. Ważne, aby menedżer potrafił wyjaśnić wyniki całej organizacji, benchmarki itp. Powinien też pytać ludzi, jak zrozumieli poszczególne elementy/pytania w badaniu.

Pomocne dla menedżera będzie wstępne przeanalizowanie wyników (przed spotkaniem), dopytanie o wnioski, wiedza o tym, co się działo w latach poprzednich, co zadziałało, a co nie. Solidne przygotowanie na pewno zaprocentuje!

 

  1. Następny krok to zaproszenie zespołu, aby wspólnie wygenerować POMYSŁY DOTYCZĄCE ROZWOJU. Bardzo ważne jest, aby menedżer określił ramy tej twórczej pracy: jakie są zasoby, budżet, czas, które pozwalają na uniknięcie niemożliwej do zrealizowania listy życzeń. To niezwykle istotne, aby zaproponowane rozwiązania były realistyczne – a jest to możliwe jedynie w określonych z góry ramach. Ten etap buduje zaangażowanie wśród pracowników – łatwiej bowiem później realizować coś, czego jest się współautorem.

Jak menedżer powinien się do tego przygotować: uzyskać zgodę zarządu na powyższy plan działania (pomysły pracowników w określonych ramach), potwierdzenie możliwości realizacji pomysłów pracowników. Pomocna będzie wiedza o wcześniejszych zgłoszeniach pracowniczych (czy je zrealizowano, jak powstawały, jakie były efekty itp).

 

  1. Najważniejszy etap – WDRAŻANIE POMYSŁÓW. Tu rozwiązań jest bardzo wiele, w zależności od strategii i możliwości firmy. Co może zrobić menedżer? Monitorować postęp prac i informować o tym swoich ludzi. Pytać ich o wrażenia i prosić o informację zwrotną. To niezwykle ważne, bo pozwala na bieżąco sprawdzać zaangażowanie pracowników, a jednocześni takie zachowanie budzi zaufanie wśród pracowników.

 

Jak jeszcze menedżer może wykorzystać badania satysfakcji? Dyskusje o wynikach mogą być dobrym impulsem, aby porozmawiać o bolączkach i o sukcesach w zespole. Lider może też dowiedzieć się, jakie oczekiwania wobec niego mają jego pracownicy. Warto je od razu zweryfikować i tam, gdzie to adekwatne – działać.

 

Podsumowując: badanie zaangażowania i satysfakcji przynosi najlepsze rezultaty tam, gdzie się nad nimi dużo dyskutuje, gdzie oddaje się inicjatywę pracownikom i tam, gdzie dokonuje się zmiana.

 

Co z tego wynika dla menedżera? Jeśli tylko zechce, może wykorzystać badanie do angażowania zespołu na co dzień i do wprowadzania pozytywnych zmian!

 

 

 

Autor:

 

Joanna Adamska

Coach, facylitator, mentor, trener biznesu, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu. Specjalizuje się w pracy z zespołami i ich menedżerami.

NEWSLETTER

Chcę zapisać się na newsletter, a co za tym idzie wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach Coaching Partnerzy Sp. z o.o. Zgodę będę mógł w każdej chwili wycofać.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności