Z badań wynika, że w obecnym świecie bez zaangażowania pracowników w procesy decyzyjne oraz bez dawania im większej swobody działania, coraz trudniej przedsiębiorstwom konkurować na rynku.

Model Boba Kaplana i Robeta Kaisera wyróżnia  cztery typy przywództwa:

Model Leader Versatility Index autorstwa Boba Kaplana i Roberta Kaisera

Opracownie Sedlak & Sedlak na podstawie PARP, 2015

Badanie typów przywództwa w oparciu o ten model w firmach działających w Polsce przeprowadził PARP i firma Values. Narzędzie użyte w badaniu Leader Versatility Index, wymienia cztery style przywództwa: forsujący, angażujący, strategiczny i operacyjny. W celach porównawczych łączy się je w pary, które są z jednej strony przeciwstawne, a z drugiej uzupełniające.

Para: przywództwo forsujące i angażujące pokazuje, jak menedżer pracuje z pracownikami – podejmuje wszystkie decyzje i naciska na jak najlepsze wyniki jak w stylu forsującym czy tworzy warunki, w których dzieli się z pracownikami odpowiedzialnością i z otwartością przyjmuje ich pomysły i nowe rozwiązania, jak w stylu angażującym.

Najciekawsze jest to, że badano nie tylko punkt widzenia menedżerów, ale także pracowników i wyniki dotyczące dominującego stylu zarządzania w danej organizacji okazały się rozbieżne, a mianowicie niemal 40% badanych pracowników uznało natężenie przywództwa angażującego w firmie za zbyt małe, natomiast taki sam odsetek menedżerów uznał, że jest ono zbyt duże.

To pokazuje, jak bardzo różne oczekiwania związane ze stylem zarządzania mają menedżerowie i pracownicy. To również pokazuje, że kadra kierownicza obawia się lub nie chce oddać części odpowiedzialności pracownikom, podczas gdy oni tego ewidentnie potrzebują. Takie niedopasowanie, a właściwie rozbieżność potrzeb w zakresie angażowania pracowników ma wpływ na obniżanie efektów pracy.
To pokazuje również, że przed polskimi firmami i menedżerami stoi wielkie wyzwanie w zakresie angażowania pracowników. Doświadczenia części polskich firm oraz wielu firm ze świata pokazuje, że angażujący styl zarządzania przynosi bardzo dobre efekty i wiele korzyści organizacjom, menedżerom i pracownikom.
 _______________
Jakie to są korzyści?
👉 Wzmacnianie kadry menedżerskiej – kiedy ją nauczymy, przeszkolimy, przygotujemy i damy możliwość praktykowania angażującego stylu zarządzania, to automatycznie budujemy poczucie ich odpowiedzialności za zaangażowanie ich pracowników i zespołów. To sprawi, że zrozumieją, jak duży wpływ i sprawczość mogą mieć dzięki takiemu stylowi zarządzania oraz jake oni sami mają mocne strony.  To również pomoże menedżerom lepiej rozumieć i określać priorytety i kierunki zmian.
👉 Podnoszenie wyników – organizacja uzyskuje lepsze wyniki między innymi dzięki wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań i stawianiu pytań, dzięki delegowaniu odpowiedzialności oraz dzięki nastawieniu na rozwój kadry menedżerskiej i pracowników. Atmosfera współpracy sprzyja efektywności i budowaniu więzi.
👉 Budowanie autonomii i wartości pracowników –  mają poczucie kontroli nad swoimi działaniami, poczucie wpływu na organizację i poczucie wspólnoty. Mają również świadomość, że mogą się rozwijać i zwiększać swoje kompetencje. Czują się coraz mocniej związani z firmą, a to przekłada się na motywację i chęć do pracy. Odczuwają mniejszy stres, co pomaga im koncentrować się na pracy.
👉 Innowacyjność – angażujący styl zarządzania daje pracownikom możliwość dawania czegoś od siebie, wnoszenia swoich pomysłów i nowych sposobów na rozwiązywanie bieżących problemów. Tak rodzą się nowe projekty, produkty i usługi.
 _______________
Według światowych badania Instytutu Gallupa firmy, które wprowadziły i stosują angażujący styl zarządzania mają wyższe od innych wyniki finansowe oraz lepszą pozycję konkurencyjną. I oczywiście wyższy poziom zaangażowania pracowników.

___________________

Jeśli zainteresował Cię artykuł, chcesz dowiedzieć się więcej, chcesz wyrazić własną opinię lub masz ochotę wzmcnić swoje kompetencje związane z angażowaniem pracowników, skontaktuj się z nami biuro@coachingpartnerzy.pl, tel. 501 234 772

autor:

Elżbieta Majewska

Coach tradycyjny i kryzysowy, trener i mentor, wcześniej dyrektor w dużych firmach, chętnie angażujący pracowników i współpracowników. Stale rozwija swoja postawę, kompetencje miękkie, umiejętności i zdobywa nową wiedzę.

mail biuro@coachingpartnerzy.pl

tel. 501 234 772

 

O konkretnych programach wspierających kompetencje angażującego menedżera przeczytasz tutaj:

http://coachingpartnerzy.pl/sklep/szkola-coachingu-menedzerskiego/

http://coachingpartnerzy.pl/sklep/jak-zostac-liderem-dzieki-otwartej-komunikacji/

http://coachingpartnerzy.pl/sklep/zespolowy-lub-grupowy-program-coachingowy

NEWSLETTER

Chcę zapisać się na newsletter, a co za tym idzie wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach Coaching Partnerzy Sp. z o.o. Zgodę będę mógł w każdej chwili wycofać.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności