Przekuj problem na sukces – program naprawczy/rozwojowy dla zespołu

Czy w Twoim zespole ludzie chętnie współpracują ze sobą, żeby wypracować wspólny cel? A może dbają tylko o swój własny interes i nie interesują ich ani kłopoty kolegów, ani cel zespołowy? Może w Twoim zespole jest konflikt, który utrudnia realizację celów i sprawia, że ciągle masz pod górę? Między podwładnymi iskrzy, albo wieje chłodem? A może po prostu nikomu się nie chce i cały ciężar motywowania jest na Twoich barkach? Ciągłe porażki i przeszkody zniechęcają wszystkich do wysiłku?

Możesz to zmienić! Trudne sytuacje, konflikty i porażki mogą być Twoim sprzymierzeńcem i pomóc w stworzeniu mocnego, skutecznego zespołu!

Zapytaj o cenę

Kategoria:

Opis produktu

CO OTRZYMASZ:

30 godzin intensywnej pracy mentoringowo – coachingowej, prowadzonej przez doświadczonych i kompetentnych praktyków.

Po zakończeniu programu Twój zespół będzie umiał radzić sobie ze stresem i konfliktem, będzie brał na siebie odpowiedzialność za cel zespołowy oraz powierzone zadania, będzie umiał podjąć decyzje i wdrażać wspólne ustalenia w życie.

Dzięki temu Ty, jako lider, możesz skupić się na kwestiach najważniejszych: opracowywanie strategii, zarządzanie nigdy nie kończącymi się zmianami, czy negocjowanie priorytetów z przełożonymi. Ze swobodą będziesz potrafił budować samodzielność i zaangażowanie swoich ludzi.

 

JAK TO ZROBIMY:

Będziemy wykorzystywać głównie narzędzia warsztatowe oraz włączymy metody treningowe, mentoringowo – coachingowe, autorskie metody i narzędzia oraz nowatorskie rozwiązania m.in. Lego®Serious Play®.

 

PLAN PROGRAMU:

Przed rozpoczęciem programu – diagnoza sytuacji (w zależności od potrzeb i możliwości: wywiad z liderem, wywiady/ankiety z członkami zespołu, perspektywa HRBP). Na podstawie wyników planujemy finalną propozycję treści programu.

Spotkanie zespołu I – diagnoza pracy zespołu jako jednego organizmu oraz ustalenie wspólnego celu, który zespół chce osiągnąć na koniec programu. Omówienie diagnozy przez prowadzących. Budowanie zaufania i zaangażowania.

Spotkanie zespołu  II – umiejętność komunikowania się w zespole i efektywna współpraca: ustalenie najlepszych sposobów komunikacji, uczenie się udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, nauka asertywnej komunikacji, ustalanie zasad współpracy i reguł współżycia w zespole.

Spotkanie zespołu  III – zarządzanie trudnymi sytuacjami w zespole: jak radzić sobie ze stresem, napięciami i konfliktem, poznawanie strategii rozwiązywania konfliktów, umiejętność radzenia sobie z emocjami i relacjami w zespole.

Spotkanie zespołu  IV – podział odpowiedzialności i ról w zespole: jak znaleźć synergię w działaniu, co daje współpraca i rywalizacja, nauka uzupełniania brakujących kompetencji w zespole, nauka odpowiedzialności za zadania i za siebie nawzajem.

6 spotkań indywidualnych z liderem między spotkaniami zespołowymi i po ich zakończeniu.

Podczas sesji indywidualnych:

– wykonamy wspólną diagnozę istniejącej sytuacji

– ustalimy Twoje potrzeby i zasoby jako lidera zespołu

– ustalimy, co chcesz osiągnąć jako lider zespołu oraz co konkretnie ma osiągnąć Twój zespół

– przekażemy Ci wiedzę oraz narzędzia pomagające zarządzać zespołem i rozwiązywać problemy

– porozmawiamy o zasadach przywództwa zespołowego i sytuacyjnego i jak je wykorzystać  do budowy prawdziwej współpracy zespołowej

–– przećwiczymy i wzmocnimy Twoje nowe umiejętności

– zaprosimy Cię do samodzielnego poprowadzenia spotkania z zespołem w ramach naszego programu

– przeprowadzimy wspólną ewaluację postępów i ustalimy plan kolejnych samodzielnych działań

 

METODY:

GROW, Action Learning, Lego®Serious Play®, Diagram Autoanalizy, Grupy Balinta, metody wykorzystujące dynamikę pracy w zespole oraz metody z wykorzystaniem wizualizacji (mentalne, rysunkowe itp).

 

MIEJSCE:

W Twoim miejscu pracy. Na życzenie spotkania w salach szkoleniowych, sesje wyjazdowe oraz sesje online w przypadku spotkań z liderem.

 

HARMONOGRAM:

Program trwa 3 miesiące – ten czas poświęcony jest na konkretne spotkania oraz wdrażanie nowych ustaleń i umiejętności pomiędzy spotkaniami. Tyle potrzeba, aby zmienić Twój zespół na dobre!

Diagnoza wstępna – min. 3 tygodnie przed rozpoczęciem projektu (do 2 godz. wywiadów z uczestnikami programu)

– 4 spotkania zespołu x 4 godz. ,

– 6 spotkań indywidualnych z liderem x 2 godz.

– Spotkania co 2 tygodnie

 

Program jest realizowany przez 2 coachów.

 

Opcja dodatkowa – wsparcie po programie – 3 lub 6 miesięcy – abonament.

 

Program może być modyfikowany zależnie od potrzeb klienta.

 

Koszt programu w opisanej formule to 19 000, 00 zł. Zapytaj o program dopasowany do Twoich potrzeb. Napisz do nas na  biuro@coachingpartnerzy.pl lub zadzwoń: +48 884 885 404

NEWSLETTER

Chcę zapisać się na newsletter, a co za tym idzie wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach Coaching Partnerzy Sp. z o.o. Zgodę będę mógł w każdej chwili wycofać.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności