Zastosowanie metody Lego® Serious Play® pozwala zbudować nowy zmotywowany zespół szybko i bez zbędnego stresu. Kiedy po warsztacie Lego® Serious Play® trzeba wdrożyć ustalenia: wspólny cel, zasady działania, role itd., okazuje się że zespół robi to z zaangażowaniem i entuzjazmem. Każdy wie, że jego cel jest częścią całości, że współtworzył zasady działania i podział obowiązków.

Współtworzenie prowadzi do współodpowiedzialności.

Jak to się dzieje? Popatrzmy na przykład:

W pewnej firmie przeprowadzono reorganizację, której celem była lepsza i sprawniejsza obsługa klientów firmy. W związku z tym powstały nowe struktury, a w konsekwencji nowe zespoły. Członkowie nowych zespołów często nie znają się dobrze, nie do końca wiedzą też jak będzie wyglądała ich praca i jakie stoją przed nimi zadania. Część z nich czeka niecierpliwie na nowe wyzwania, a część raczej obawia się tego, co przyniesie nowa rzeczywistość.

Brzmi znajomo? Managerowie i działy HR często stają w takiej sytuacji przed wyzwaniem: co zrobić i jak, aby zespół jak najszybciej rozpoczął wykonywanie swoich obowiązków sprawnie i bez nadmiernego obciążania przełożonych? Jak zmotywować i zaangażować sceptycznie nastawionych pracowników? Jak sprawić, aby działali zgodnie z nową strategią firmy?

Jakie opcje najczęściej wybierają firmy?

  • Spotkanie integracyjne. To całkiem dobry pomysł – sprawia, że członkowie zespołu mogą w luźnej atmosferze porozmawiać ze sobą, czasem zrobić coś wspólnie, pośmiać się i przede wszystkim lepiej poznać. Po powrocie do biura zaowocuje to lepszą współpracą, chęcią dzielenia się wiedzą i obowiązkami. Poczucie wspólnoty sprawi, że zespół bardziej dba o atmosferę pracy i wartości.

Ale co z konkretami? Celami zespołu, zasadami działania, rozumieniem strategii firmy…?

  • Spotkanie strategiczne, na którym manager może przekazać jakie są cele firmy i czego oczekuje się od zespołu. To dobre rozwiązanie: pracownicy mają jasny i klarowny przekaz, na czym zależy firmie, jakimi wartościami się kieruje i jak to się przekłada na zadania w ich zespole.

Ale jak osiągnąć zaangażowanie wszystkich pracowników? Skąd wiadomo, że wszyscy rozumieją strategie i cele tak samo…?

A może dwa w jednym?

Zintegrować ludzi, omówić zasady działania, zaangażować i uczynić pracowników odpowiedzialnymi za wdrożenie wypracowanych zasad? Niemożliwe? A jednak!

Można zrobić to inaczej. Można zorganizować warsztaty z udziałem metody Lego®Serious Play®: praca nad poważnymi tematami w nietypowy sposób. Pracownicy i manager dostają do ręki klocki Lego, moderator wprowadza temat, zadaje pytanie i zaczyna się: każdy buduje swoje własne rozumienie poszczególnych pojęć (np. „jaka jest moja rola w zespole”, „jakie jest moje największe wyzwanie” , „jaki jest cel naszej pracy i jaki ja mam w tym udział”, itp.).

I tak tworzą się indywidualne modele z klocków, które w sposób metaforyczny przekazują to, co dla danej osoby jest ważne, istotne. Klocki oferują jedną i zrozumiałą dla wszystkich platformę komunikacji i porozumienia. Wszyscy mają te same prawa: do własnych interpretacji, do wypowiedzi, do uczestnictwa, każdy jest wysłuchany.

O warsztatach Lego® Serious Play® mówi się: 100% na 100%. Oznacza to, że 100% uczestników jest zaangażowanych w 100% aktywności. Bez wyjątku: nie ma tu znaczenia stanowisko, wiek, doświadczenie czy wykształcenie. Każdy ma taki sam głos. Każdy jest częścią procesu podejmowania decyzji.

To zaangażowanie nie mija z końcem spotkania. I to jest niezwykła moc Lego® Serious Play®: zespół bardzo szybko wdraża ustalenia w życie, pozostaje zaangażowany i odpowiedzialny za siebie i organizację. Powtórzę to z mocą: współtworzenie prowadzi do współodpowiedzialności.

Warsztaty mogą też być doskonałym narzędziem diagnostycznym: manager i jego HRBP widzą jak na dłoni, kto ma jakie ambicje, potrzeby, wartości. Dostarczają też cennych wskazówek o umiejętnościach i stylach komunikacyjnych poszczególnych osób. Okazuje się, w jakiej fazie rozwoju jest zespół – na etapie budowania zaufania, a może widać już różnicowanie i początki konfliktów…

Lego® Serious Play® jest bardzo plastycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem – ale czy jest receptą na wszystkie wyzwania i w każdej organizacji? Odpowiedź brzmi: nie. Oto, kiedy warto rozważyć Lego® Serious Play®:

  • Organizacja ma gotowość wdrożenia rozwiązań wypracowanych przez pracowników
  • Istotne jest uzyskanie opinii i zaangażowania wszystkich członków grupy
  • Ważny jest otwarty dialog i szczera komunikacja
  • Konieczne jest uchwycenie wszystkich opinii, bez dominacji jednej osoby
  • Problem jest złożony i skomplikowany i nie ma jasnych rozwiązań
  • Potrzebne jest jedno spojrzenie członków zróżnicowanych zespołów (np. inżynierowie i marketingowcy)
  • Ważne jest zaangażowanie wszystkich uczestników i uznanie wypracowanych rozwiązań po warsztatach za obowiązujące
  • Ważne jest aby wszyscy uczestnicy mieli takie samo zrozumienie problemu lub sytuacji, która będzie miała wpływ na ich pracę po warsztatach

Jeśli któryś z wymienionych czynników jest dla Twojej organizacji szczególnie ważny, polecam spotkanie, gdzie na stole będą klocki zamiast ciastek!

Autor:

Joanna Adamska

Certyfikowany facylitator LEGO® SERIOUS PLAY®, coach, trener, doświadczony manager. Skoncentrowana na praktycznych aspektach szkoleń i rozwoju, zawsze poszukuje niestandardowych rozwiązań – poprzez narzędzia i sposób myślenia.

Zainteresował Cię temat, zapraszam do kontaktu:

mail biuro@coachingpartnerzy.pl

tel. 884 885 404

NEWSLETTER

Chcę zapisać się na newsletter, a co za tym idzie wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i produktach Coaching Partnerzy Sp. z o.o. Zgodę będę mógł w każdej chwili wycofać.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności