Zostań facylitatorem – szkolenie z certyfikatem, 22-24 maja w Warszawie

3,444.00 

Facylitacja = ułatwianie, czynienie możliwym

Z usług facylitatora korzystają często organizacje, które chcą mieć pewność, że zainwestowany w spotkania czas przyniesie konkretne rezultaty.

Facylitator zapewnia takie metody pracy, aby wszyscy uczestnicy byli włączeni w działania i dyskusję. Jego rolą jest zachęcanie do aktywnego uczestnictwa: milczków zaprasza do wypowiedzi, redukuje czas wypowiedzi osób dominujących, niweluje zachowania wynikające z organizacyjnej hierarchii.

Facylitacja pozwala na:

 • budowaniu w zespole zaangażowania i poczucia współodpowiedzialności za efekt pracy (poprzez współtworzenie treści i współdecydowanie),
 • czerpanie z wiedzy i doświadczeń wszystkich osób zespołu (bez względu na ich stanowisko czy staż w organizacji)
 • owocne prowadzenie spotkań, gdzie tematy wywołują emocje i możliwe są konflikty interesów (ułatwia porozumienie bez marnowania czasu),
 • niwelowanie różnic wynikających z umiejętności i stylów komunikacji (eliminuje lub ogranicza „bicie piany” i jałowe dyskusje)
Kategoria:

Opis produktu

W czasie szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się, jak stosować  adekwatne techniki i narzędzia, aby praca w grupie była owocna. Dowiedzą się, jak:

 • zachować równowagę wypowiedzi (jednych zapraszając do mówienia, a innych ograniczając),
 • dbać o pracę w harmonii (uspokajać nastroje, redukować napięcia i silne emocje poprzez odpowiednie dobieranie metod pracy, ale też stosując informację zwrotną i dyskusję grupową w celu oczyszczenia atmosfery)
 • obserwować dynamikę grupy i indywidualne zachowania (czy grupa jest skupiona, czy potrzebuje przerwy, czy są silne pozatematyczne dyskusje)
 • pomagać grupie pokonać momenty frustracji, zdenerwowania lub zniechęcenia (doceniając postępy, wskazując na wartość dotychczasowych działań i korzyść z zakończenia zadania)
 • ułatwiać procesy tworzenia, decydowania czy też analizy (proponując skuteczne i adekwatne techniki i narzędzia w danym momencie)
 • kończyć spotkanie sesją podsumowującą i ustalającą konkretne działania (wprowadza elementy uczenia się, przekuwania planów w czyn)

Czas szkolenia: 3 dni/21h godzin szkoleniowych

Dla kogo: osoby pełniące nieformalną rolę facylitatora w organizacji, managerowie, liderzy, trenerzy chcący poszerzyć warsztat

Metody: szkolenie ma charakter praktyczny – ćwiczenia stanowią min. 70% czasu. Uczestnicy doświadczą pracy z wykorzystaniem wielu technik i narzędzi (ćwiczenia w grupach, indywidualne, studia przypadków, obserwacje, informacja zwrotna, mini-prezentacje).

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność angażowania grupy do wspólnego rozwiązywania problemów , planowania działań, wymiany doświadczeń i podejmowania decyzji
 • Efektywne prowadzenie spotkań (z wizją celu)
 • Osiąganie celów grupowych
 • Zrozumienie dynamiki grupowej i umiejętność wykorzystywania tej wiedzy podczas spotkań (budowanie relacji z grupą, radzenie z trudnymi sytuacjami)
 • Umiejętność budowanie współodpowiedzialności grupy za osiągnięte rezultaty

Program szkolenia:

 1. Czym jest facylitacja i jaki jest obraz idealnego facylitatora w organizacji (praca z wykorzystaniem metody Lego®Serious Play®)
 2. Rola facylitatora w organizacji (za co bierze odpowiedzialność, a za co nie)
  1. Versus inne role (menedżer, lider, trener)
 3. Podstawowe umiejętności facylitarora – wiedza oraz praktykowanie
 4. Proces grupowy – znajomość oraz implikacje dla pracy i prowadzącego
 5. Trudne sytuacje podczas pracy z grupą
 6. Formułowanie celu, znaczenie celu dla pracy z grupą, koncentracja na celu
 7. Narzędziownia facylitatora:
  1. Techniki kreatywne
  2. Ustalanie priorytetów, wybór opcji
  3. Narzędzia diagnostyczne
  4. Analiza i synteza
  5. Wspierające dyskusję
  6. Weryfikacyjne
 8. Różne metody facylitacji i ich wykorzystanie
 9. Narzędzia wspierające pracę facylitatora (przestrzeń, rekwizyty, flipchart itp.)
 10. Egzamin pisemny i praktyczny

Termin: 22-23-24 maja 2018 godz. 10.00-18.00

Miejsce: Warszawa

Przerwy kawowe, lunch wliczone w cenę.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami:

biuro@coachingpartnerzy.pl

601 221 221

NEWSLETTER