Szkoła Angażowania Pracowników© otwarta szkoła z certyfikacją, dla menedżerów, 5-7 czerwca w Warszawie

3,750.00 

Zastanawiasz się, w jaki sposób sprawić, aby Twój zespół stanowili zaangażowani pracownicy? Chcesz być nowoczesnym liderem? Chcesz odnosić sukcesy z korzyścią dla siebie i organizacji? Aby to osiągnąć, ważne jest zdobycie umiejętności wspierania i zarządzania kompetencjami swoich pracowników. Zapraszamy do Szkoły Angażowania Pracowników, w której nauczysz się zarządzać pracownikami tak, aby byli zmotywowani, czuli satysfakcję z pracy, byli zaangażowani i efektywni, a zespoły stabilne.

Kategoria:

Opis produktu

Otwarta Szkoła Angażowania Pracowników przeznaczona jest dla menedżerów, którzy chcą w sposób motywujący i budujący zaangażowanie zarządzać swoimi pracownikami. Program szkoły bazuje na praktycznej pracy warsztatowej uczestników, opiera się na wynikach badań dotyczących potrzeb pracowników i uczy coachingowego podejścia w zarządzaniu i motywowaniu pracowników. Program szkoły obejmuje edukację, wdrożenie nabytych umiejętności do codziennej praktyki menedżerów oraz certyfikację potwierdzającą ich kompetencje.

Cele programu: nabycie praktycznych umiejętności i poznanie narzędzi, które poszerzą warsztat pracy menedżera w kierunku coachingowego stylu zarządzania oraz wdrożenie do stosowania w praktyce biznesowej.

Profil uczestników: menedżerowie, kierownicy, kierownicy projektów, pracownicy działów HR, osoby zainteresowane rozwojem własnym.

Korzyści dla uczestników: szybkie i efektywne zyskanie umiejętności coachingowego stylu zarządzania i motywowania, poznanie użytecznych narzędzi do zastosowania od razu w praktyce biznesowej, wzrost umiejętności menedżerskich, świadomy rozwój pracowników, kompetencje poświadczone egzaminem certyfikacyjnym.

Korzyści dla organizacji: wzrost umiejętności liderskich, rozwój zespołów, wzrost motywacji i zaangażowania pracowników.

Forma: 3 dni szkoleniowe + 3 tygodnie praktyki wdrożeniowej i mentoring + egzamin certyfikacyjny w grupie liczącej maksymalnie 12 osób.

Program szkoły:

 1. Trzydniowe szkolenie stacjonarne
  1. Coaching jako styl zarządzania
   1. po co wprowadzać coaching menedżerski?
   2. dla kogo będzie najlepszy?
   3. w jakiej sytuacji sięgać po coaching menedżerski?
   4. nowoczesny menedżer to nie coach
   5. postawa menedżera
   6. kompetencje menedżera
  2. Struktura krok po kroku: przygotowanie do spotkania z pracownikiem, model OSKAR, wykorzystanie „zadania wdrożeniowego”
  3. Podstawowe umiejętności i kompetencje: aktywne słuchanie, zadawanie pytań, bezpośrednia komunikacja, docenianie, celebrowanie sukcesu
  4. Motywowanie 3.0: metody motywowania zewnętrznego i wewnętrznego, jak i kiedy motywować, konsekwencje, schemat Pinka
  5. Informacja zwrotna i trudne rozmowy: warunki brzegowe, struktura, postawa
  6. Narzędzia menedżera: ustalanie celów, praca z przekonaniami, pogłębianie rozmowy metodą Dilts’a, diagnoza zasobów pracownika
  7. Delegowanie i monitorowanie wyników: delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności, monitorowanie w podejściu coachingowym
  8. Ograniczenia w praktyce coachingu menedżerskiego
  9. Postawa i etyka menedżera
  10. Autorefleksja
  11. Zadania wdrożeniowe – struktura planowania i realizacji działań
 2. Trzytygodniowy moduł praktyczny z 3 sesjami mentor-coachingowymi w formie teleklas
  1. Podsumowanie zadań wykonanych w ciągu tygodnia
  2. Informacja zwrotna
  3. Przedstawienie kolejnych zadań do wykonania
  4. Ustalenie celów, action points, konsultacje z prowadzącym
 3. Jednodniowe stacjonarne podsumowanie szkoły z egzaminem certyfikacyjnym
  1. Podsumowanie zadań wykonanych w ostatnim tygodniu
  2. Informacja zwrotna
  3. Egzamin
  4. Zakończenie i wydanie certyfikatów

Termin trzydniowej części szkolenia stacjonarnego:  5-6-7 czerwca 2018 godz. 10.00-18.00

Termin modułu wdrożeniowego (trzy sesje mentor-coachingowe): 14 czerwca, 21 czerwca, 28 czerwca 2018

Termin podsumowania stacjonarnego i egzaminu: 5 lipca 2018 godz. 10.00-18.00

Miejsce: Warszawa

Przerwy kawowe, lunch wliczone w cenę.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami:

biuro@coachingpartnerzy.pl

601 221 221

NEWSLETTER