Kod Sukcesu©

Jak zostać Liderem nowej generacji? Kluczem do sukcesu jest holistyczne ujęcie trzech ważnych obszarów:  Wiedza i Umiejętności, które są podstawą funkcjonowania w roli lidera, Pewność Siebie, która pozwala na odwagę w działaniu i skuteczność oraz Spójność, której przejawem jest wiarygodność i zaufanie.  Praca nad przywództwem obejmuje współdziałanie we wszystkich 3 obszarach – tylko taka perspektywa prowadzi do prawdziwych i długotrwałych sukcesów.

Zapytaj o cenę

Kategoria:

Opis produktu

Kod Sukcesu© pozwala na diagnozę i pracę z tym kluczowym obszarem, który w tej chwili jest dla Ciebie, liderze najważniejszy:

Wiedza i umiejętności są konieczne, aby właściwie pełnić rolę lidera i podejmować działania dotyczące zespołu. Najczęściej zdobywane w czasie szkoleń. Doskonałym narzędziem do zdobywania unikatowej wiedzy jest mentoring, a przy wdrażaniu umiejętności do codziennej praktyki niezwykle przydatny jest coaching

 

Pewność siebie daje liderowi odwagę w działaniu i podejmowaniu decyzji i skuteczność, wzmacnia poczucie własnej wartości, wspiera empatię. Pewność siebie rozwijamy poprzez trening i coaching.

 

Spójność – jej przejawem jest wiarygodność, zaufanie, przewodzenie innym. Objawia się prawdziwa postawa lidera. Najlepszym narzędziem do znalezienia spójności osobistej jest coaching

 

Co się dzieje, gdy któryś z obszarów szwankuje?

Brak wiedzy i umiejętności powoduje brak rozwoju (lidera, zespołu czy organizacji) lub rozwój bardzo powolny. W skrajnych sytuacjach może powodować szkody dla organizacji spowodowane błędnymi decyzjami i niewłaściwymi działaniami. Ma destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie zespołu. Jest to ważny element Kodu Sukcesu©, łatwy do zdiagnozowania i uzupełnienia.

Brak pewności siebie powoduje ogromne napięcia i stres u lidera. Skuteczność w działaniu może być obniżona – przez brak odwagi w podejmowaniu działań, niechęć do brania odpowiedzialności za swoje decyzje . Lider nie jest w pełni samodzielny, poszukując wciąż potwierdzenia swoich wyborów w oczach przełożonych. Ma obniżoną empatię, ponieważ skupia się na walce z własnymi ograniczeniami. Aspekt bardzo często pomijany w rozwoju lidera, może być głównym hamulcem rozwoju.

Brak spójności powoduje przede wszystkim brak zaufania i wiarygodności – zarówno w oczach podwładnych, jak i organizacji. Lider mówi i robi coś innego lub stosuje różne standardy wobec różnych osób. Ważny i często niedoceniany aspekt.

Proponujemy diagnozę opartą na 3 obszarach Kodu Sukcesu© – umów się z nami na rozmowę.

Wiesz już, że któryś z obszarów wymaga uwagi? – zadzwoń lub napisz do nas

NEWSLETTER