Grupowa lub zespołowa interwencyjna sesja coachingowa

Sesja interwencyjna jest zalecana w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych lub w przypadku konieczności szybkiego wypracowania doraźnej strategii lub planu B.

Zapytaj o cenę

Kategoria:

Opis produktu

Cztery godziny wspólnej pracy z pełnym zaangażowaniem całego zespołu lub grupy przyniosą rozwiązanie, nowe pomysły lub wskażą możliwości opanowania trudnej sytuacji.

Sesja trwa 4 godziny.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

NEWSLETTER